καὶ μαίνομαι κοὐ μαίνομαι

Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris?

Nescio, sed fieri sentio et excrucior.


Ἐρέω τε δηὖτε κοὐκ ἐρέω,

καὶ μαίνομαι κοὐ μαίνομαι.