καὶ μαίνομαι κοὐ μαίνομαι

Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris?

Nescio, sed fieri sentio et excrucior.


Ἐρέω τε δηὖτε κοὐκ ἐρέω,

καὶ μαίνομαι κοὐ μαίνομαι.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s